Neacon

Een sterk team vormen, elkaar goed kennen en elkaar helpen

Lieke van Hal werkt als bedrijfsleider bij Neacon. Haar echtgenoot, Huub van Hal, is directeur en medeoprichter van het bedrijf. Lieke: “In het verleden ben ik werkzaam geweest als ISO auditor. Ook binnen Neacon probeer ik altijd vanuit die gedachte bij onze klanten de processen te optimaliseren en dit te vertalen naar de software.”

Lieke vertelt over de historie van het bedrijf. “Neacon is opgericht in 2013. In eerste instantie als combinatie van twee ZZP’ers die samen een grote opdracht bij Groupon hadden binnengehaald. Samen hebben zij hun krachten gebundeld onder de naam Neacon. De naam Neacon is een samenvoegsel van New en Connections. We proberen dat altijd en overal te doen. Mensen en systemen in contact te brengen en op slimme manieren connecties maken om processen te optimaliseren. Dat doen we met name heel uitgebreid in de logistiek.”

Op dit moment telt het bedrijf 8 medewerkers. “Ons bedrijf kent weinig personeelsverloop. Een sterk team vormen, elkaar goed kennen en elkaar helpen, dat zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie.” Lieke geeft aan dat dit ook een belangrijke rol speelt in het aannamebeleid. “We vinden het belangrijk dat iemand goed in het team past. Iemands startniveau is minder relevant. Als je je wilt inzetten en bereid bent om hard te werken, neemt je kennis en kunde al heel snel een vlucht.”

Deze werkwijze trekt Neacon ook door in het contact met haar klanten. “Elkaar goed helpen doen we niet alleen intern, maar ook bij onze klanten. Nauw contact en goed naar elkaar luisteren vinden we hierbij heel belangrijk.”

Lieke legt uit dat klanten niet altijd weten wat ze echt nodig hebben. “Wat we vaak zien is dat bij klanten het idee bestaat dat er een behoefte is op een microniveau, terwijl dat een gevolg is van een veel grotere uitdaging. Het grotere probleem kunnen we vaak relatief eenvoudig en pragmatisch doorvoeren. Wanneer we alleen oog zouden hebben voor de micro oplossing wordt het project uiteindelijk veel te groot, onoverzichtelijk, niet goed bruikbaar en wordt de return on investment te lang. Wij geloven dat software een middel is en geen doel. We geloven niet in projecten die een ROI kennen binnen 3 jaar. Software moet binnen een jaar terugverdienen.”

Maatschappelijke waarde

“We werken inmiddels al bijna 7 jaar voor Groupon. We zijn begonnen voor Groupon België, daarna werd dit Groupon Benelux en nu leveren we aan Groupon Europa. We verzorgen de softwareontwikkeling voor een deel van het ordermanagement en voor de return-logistiek. Onze software is jaarlijks verantwoordelijk voor duizenden retourlabels in Europa en de verwerking van duizenden retouren in warehouses. Doordat we doorlopend werken aan de optimalisatie van dit proces wordt er steeds minder materiaal weggegooid en krijgen veel producten een tweede leven.”

“Wat we echt heel gaaf vinden is dat we mogen ontwikkelen voor de organisatie Pargo in Zuid-Afrika. Deze organisatie heeft ongeveer 1500 pick-up points ingericht in Zuid-Afrika. Deze pick-up points zijn ingericht om te zorgen dat ook e-commerce een vlucht kan nemen. Er zijn geen goede adresaanduidingen in Zuid-Afrika en er is veel sprake van corruptie, waardoor pakketjes niet aankomen. Pargo lost dit probleem op. Hierdoor kunnen zowel bedrijven als particulieren in Zuid-Afrika veilig pakketjes versturen.”

Lieke geeft aan het leveren van een echte bijdrage belangrijk te vinden. “Het is mooi om behalve economische waarde, ook een maatschappelijke waarde te creëren.”

Kansen creëren en benutten

Op de vraag wat de droom is voor de komende jaren, geeft Lieke aan: “De droom voor de komende jaren is om ons eigen project Cordiplan volwassen te laten worden.” Cordiplan is een eigen product van Neacon, en richt zich op het beheer van groenvoorziening in openbare ruimten. “Cordiplan wordt veel gebruikt door sociale werkvoorzieningen.”

Igor, die een opleiding heeft gevolgd bij SlimInICT, is onlangs begonnen als PHP Developer bij Neacon en werkt exclusief aan de ontwikkeling van Cordiplan. Lieke: “We zijn samen met Igor aan het bekijken hoe hij een aantal van onze producten beter kan maken en verder kan uitbouwen. We zien hier kansen in en willen deze benutten. Dat gaat tot dusver hartstikke goed.”

Lieke merkt op dat zijn kennisniveau van Igor prima is. “Wat ons opvalt is dat zijn kennis en vaardigheden beter aansluiten bij wat wij als werkgever verwachten dan dat we zien bij bijvoorbeeld reguliere MBO applicatieontwikkelaars. Onze ervaring is dat SlimInICT beter inspeelt op de kennis waar hier en nu behoefte aan is.”

Over begeleiding die benodigd is op de werkplek, zegt Lieke: “Ik denk dat we er niet vanuit moeten gaan dat mensen wel weten wat ze moeten doen. We vinden het belangrijk om dicht op de bal zitten als het gaat over de inhoudelijke begeleiding. Het mag best wel duidelijk zijn, maar we moeten iemand niet te zeer overvallen. Met klantcontact moeten we bijvoorbeeld voorzichtig zijn. Klanten kunnen soms behoorlijk direct en ongenuanceerd zijn.

Als klanten wat te direct reageren is dat vaak niet persoonlijk, maar heeft het meestal met een achterliggende reden te maken waar jij als leverancier niets van weet. Als je dat niet gewend bent, dan kan dat best wel heftig zijn.

Daar willen we onze junior developers niet aan blootstellen, dat zou eerder destructief werken.” “Het opbouwen van zelfvertrouwen is heel belangrijk”, legt Lieke uit.

Betrokkenheid van werkgever

Igor zelf bevestigt dit. “Het bevalt me hier goed, het is lekker stil hier. Het is een heel rustige omgeving. Dat is voor mij belangrijk. Ik heb een tijdje op een andere plek gewerkt. Dat was een heel andere sfeer.”

Op de vraag wat het hem aanspreekt in deze aanpak, geeft Igor aan: “Mijn werkgever is betrokken bij mij. Er worden bijvoorbeeld ook echt pauzes genomen, dat is voor mij belangrijk.”

Dit merkte hij al bij de eerste werkdag op. “Ik werd goed ontvangen, hier was niks op aan te merken. Eerst hebben we mijn werkomgeving in elkaar gezet. Ik had bijvoorbeeld nog nooit echt met een Mac gewerkt. Mijn leidinggevende gaf mij de gelegenheid om eerst een beetje te oriënteren.”

Over zijn collega’s vertelt Igor: “Ik merkte ook snel de goede sfeer op onder mijn collega’s, die zijn heel aardig.” Een van zijn collega’s is aangesteld als zijn directe begeleider: “Hij is op dit moment even op vakantie, maar ik heb een takenlijst gekregen van dingen waar ik aan kan werken terwijl hij weg is. Hem aanspreken is heel laagdrempelig. Hij komt normaal gesproken bovendien een paar keer per dag kijken hoe het gaat en of ik vragen heb. Hij houdt de boel altijd in de gaten.”

Igor vertelt wat hij geleerd heeft in zijn periode bij SlimInICT: “Voordat ik aan de opleiding begon had ik ook al eens geprogrammeerd, maar dat was toen ik nog heel jong was. Ik heb tijdens de opleiding ook veel aan zelfstudie gedaan waardoor ik altijd een beetje vooruit was op de groep. De opleiding bij SlimInICT heeft mij de drive gegeven om meer zelfstudie te doen en heeft mij heel enthousiast gemaakt over het vak zelf.”

Jezelf blijven ontwikkelen

Igor vindt zichzelf blijven ontwikkelen heel belangrijk. “Ik ben nu aan het werken, maar ik ben eigenlijk tegelijk ook nog constant aan het leren. Het leren en ontdekken houdt nooit op. Er komen elke dag nieuwe technologieën. Je moet zelf er uit vissen welke je tijd waard zijn en welke niet. Hiervoor volg ik bijvoorbeeld ook blogs en bekende developers communities. Het is belangrijk dat je die in het oog houdt en zo volgt wat de laatste trends zijn.”

Op de vraag wat voor tips hij heeft voor werkgevers, geeft Igor aan: “Vooral geduld hebben met de persoon zelf. Niet al te veel direct op het schoteltje leggen. Eerst rustig aan beginnen en langzaam opbouwen. De medewerker kan zelf aangeven wanneer hij toe is aan wat meer stappen. Dit is belangrijk voor iemands zelfvertrouwen.”

Gewoon er voor gaan!

Zelf krijgt Igor zelfvertrouwen als hij het gevoel heeft dat hij iets goed heeft gedaan. “Het is in algemene zin goed als werkgevers complimenten geven. Zelf hou ik er eigenlijk niet zo van om complimenten te krijgen. Ik ben zelf nooit zo tevreden over mijn werk, ik ben echt een perfectionist. Perfectionisme is misschien juist een kwaliteit in dit vak, maar het kan ook averechts werken omdat je dingen niet klaar krijgt en je eigenlijk nooit echt tevreden bent. Je gaat altijd voor een 10, terwijl soms een 7 ook goed is. Er gaat dan in die laatste stapjes onevenredig veel tijd zitten. Daar moet je voor waken.”

Op de vraag wat zijn ambitie is, zegt Igor: “Plezier blijven halen uit mijn werk. Niet zo zeer heel veel geld maken, maar wel genoeg geld maken om jezelf te kunnen onderhouden. Dingen zullen nooit altijd perfect gaan zoals je wilt. Mijn advies voor andere beginnende ontwikkelaars? Gewoon er voor gaan!

3
Opleidingslocaties
685
Netwerkpartners
84%%
Geslaagd dit jaar
68%%
Al aan het werk