SlimInICT

Over SlimInICT

SlimInICT is hét persoonlijk ontwikkelings- en opleidingscentrum op het gebied van ICT.

Autisme, AD(H)D, (Game-)verslavingsproblematiek, angststoornissen, maar ook energetische beperkingen of hoogbegaafdheid, kunnen er toe leiden dat aansluiting vinden via een reguliere route minder eenvoudig verloopt. Door de individuele benadering is SlimInICT! bij uitstek geschikt voor mensen die om uiteenlopende redenen onvoldoende aansluiting vinden binnen het reguliere onderwijs.

Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven slaagt SlimInICT er in om de laatste technieken en innovaties op het gebied van ICT toe te passen binnen de verschillende persoonlijke ontwikkelings- en opleidingstrajecten. Bovendien helpt de samenwerking met het bedrijfsleven om deuren te openen voor deelnemers. Door gebruik te maken van deze netwerksamenwerkingen is SlimInICT! in staat te fungeren als brug tussen werkzoekende en werkgever. Dit maakt de stap voor werkzoekende kandidaten naar een geschikte stage- of werkplaats kleiner.

De activiteiten van SlimInICT! zijn ontstaan in 2007, destijds specifiek gericht op hoogbegaafde kinderen en jongeren in het basis- en middelbaar onderwijs. Inmiddels verzorgt SlimInICT! naast de bestaande opleidingstrajecten ook trajecten voor mensen die behoefte hebben aan meer individuele begeleiding. Deze behoefte kan bijvoorbeeld ontstaan door een (arbeids-)handicap, leerstoornis of autismespectrumstoornis.

In 2013 heeft SlimInICT haar eerste autonome locatie geopend waar scholing en praktijk samenkomen. Inmiddels telt SlimInICT 3 locaties. Hiermee is een situatie gecreëerd waarin kandidaten onder professionele begeleiding de kans krijgen zichzelf optimaal te ontwikkelen binnen de ICT.

Klachten
Dienstbaarheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid zijn voor SlimInICT belangrijke waarden. We vinden het heel vervelend om te horen dat je een klacht hebt. We willen hier graag naar luisteren zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Heb je je klacht al gedeeld met de docent of de leiding en ben je niet naar behoren geholpen? Neem dan contact op met de directie via 0475 788 124, of stuur een mail via het contact formulier.

 

Even voorstellen

Joost

Orthopedagoog
3
Opleidingslocaties
685
Netwerkpartners
84%%
Geslaagd dit jaar
68%%
Al aan het werk